Sankt Jørgens Gruppe Vanløse

Flokken er for de 6-11 årige (ulvene)

Ulveflokken mødes hver onsdag kl. 18:30-20:00

Vi er inddelt i bander, sådan at de store Ulve får udfordringer som passer til dem og de mindste får nogle udfordringer som de kan klare. Banderne fungerer som en lille familie, hvor man hjælper hinanden og kommer til at kende hinanden rigtig godt.

På ulvemøderne leger vi og øver os på forskellige spejderfærdigheder. Vi lærer f.eks. at kende naturen, bruge en dolk rigt​​​​​igt, bage snobrød, binde knob osv. Vi bruger de ting vi lærer på weekend og en-dags ture i løbet af året.

Aktiviteterne er bygget op omkring Kiplings berømte “Junglebogen”. ​